Kako se obračunata proizvodnja in poraba električne energije?

Pri obračunu porabe in proizvodnje električne energije se upošteva razliko med oddano in prevzeto električno energijo na merilnem mestu v okviru enega koledarskega leta. V koledarskem letu, ko se proizvede premalo električne energije, se manko energije kupi od dobavitelja električne energije. V kolikor je proizvedeno več energije, kot ste jo porabili, pa se viški brezplačno oddajo v omrežje dobavitelja. Zaradi lažjega letnega obračuna je določen enotarifni način merjenja električne energije.