Sončne elektrarne

Investicija se vam bo povrnila, da ne boste več prijemali računov za električno energijo. Prav tako pa vam v primeru ogrevanja preko TČ ali IR panelov, ter uporabo električnega vozila, vaša elektrarna pokrije tudi porabo teh porabnikov in tako pridete do skoraj 100% energetske neodvisnosti.
Pri samooskrbi ne gre za prodajo električne energije, zato ni potrebe po registraciji dejavnosti in tudi ne plačevanja raznih prispevkov, ki so povezana z opravljanjem dejavnosti. Za priklop naprave na omrežje zadošča že obstoječe merilno mesto, zadošča en števec električne energije, ki pa mora biti dvosmeren.
Pri obračunu porabe in proizvodnje električne energije se upošteva razlika med oddano in prevzeto električno energijo na merilnem mestu v okviru enega koledarskega leta. V koledarskem letu, ko se proizvede premalo električne energije, se manjko energije kupi od dobavitelja električne energije. V kolikor pa je proizvedeno več energije, kot jo je bilo porabljeno, pa se viški brezplačno oddajo v omrežje dobavitelja. Zaradi lažjega letnega obračuna je določen enotarifni način merjenja električne energije.

Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije določa, da mora naprava za samooskrbo:

1. ki izkorišča energijo sonca, zaradi preprečitve električnega udara, v vsakem trenutku omogočati izklop iz distribucijskega omrežja in zagotavljati, da je v napravi za samooskrbo v izključenem stanju zagotovljena mala napetost (ELV), ki je največ 50 V izmenične napetosti oziroma največ 120 V enosmerne napetosti. (To dosežemo z optimizatorji ali mikroinverterji)

2. v primeru izpada distribucijskega omrežja ali zaznave prekoračitve predpisanih napetostnih in frekvenčnih mej v distribucijskem omrežju avtomatsko izklopiti in ne sme oddajati električne energije v distribucijsko omrežje.

Naše sončne elektrarne izpolnjujejo oba varnostna pogoja z uporabo naprednega sistema SolarEdge, z elektroniko na nivoju modula. Poleg zgoraj navedenih varnostnih zahtev, pa lastniku naprave nudi še vrsto drugih prednosti, kot so večji izplen, nazor na delovanjem vsakega modula posebej.

Električna energija pridobljena z napravo za samooskrbo, je namenjena izključno pokrivanju lastnih potreb po električni energiji. Zato je izredno pomembno, da je velikost-moč prilagojena vsakemu posameznemu gospodinjstvu oz podjetju, da bo proizvedla ravno prav električne energije za pokrivanje letne potrebe. Kolikšna je ta moč, pa vam bodo glede na podatke izračunali naši strokovnjaki z večletnimi izkušnjami na področju postavitev sončnih elektrarn.
Največja moč elektrarne za samooskrbo NI OMEJENA. Omejena je samo moč, ki jo lahko oddajamo v omrežje. Ta limita je 80% priključne moči. Elektrarna za samooskrbo se lahko namesti vsem uporabnikom katerih priključna moč ni večja od 3x63A oz 43kW. V praksi to pomeni elektrarne od 5-50kW.