Sončne elektrarne

Investicija se vam bo povrnila tako, da ne boste več prejemali računov za električno energijo. Prav tako pa vam elektrarna v primeru ogrevanja s pomočjo toplotne črpalke ali infrardečih panelov ter uporabe električnega vozila pokrije porabo vseh teh porabnikov in tako pridete skorajda do 100-odstotne energetske neodvisnosti.
Pri samooskrbi ne gre za prodajo električne energije, zato ni potrebe po registraciji dejavnosti, prav tako ni plačevanja raznih prispevkov, ki so povezani z opravljanjem dejavnosti. Za priklop naprave na omrežje zadošča že obstoječe merilno mesto, zadošča pa tudi en števec električne energije, ki mora biti dvosmeren.
Pri obračunu porabe in proizvodnje električne energije se upošteva razliko med oddano in prevzeto električno energijo na merilnem mestu v okviru enega koledarskega leta. V koledarskem letu, ko se proizvede premalo električne energije, se manko energije kupi od dobavitelja električne energije. V kolikor je proizvedeno več energije, kot ste jo porabili, pa se viški brezplačno oddajo v omrežje dobavitelja. Zaradi lažjega letnega obračuna je določen enotarifni način merjenja električne energije.

Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije določa, da mora naprava za samooskrbo:

1. ki izkorišča energijo sonca, zaradi preprečitve električnega udara v vsakem trenutku omogočati izklop iz distribucijskega omrežja in zagotavljati, da je v napravi za samooskrbo v izključenem stanju zagotovljena mala napetost (ELV), ki je največ 50 V izmenične napetosti oziroma največ 120 V enosmerne napetosti (to dosežemo z optimizatorji ali mikroinverterji),

2. v primeru izpada distribucijskega omrežja ali zaznave prekoračitve predpisanih napetostnih in frekvenčnih mej v distribucijskem omrežju avtomatsko izklopiti in ne sme oddajati električne energije v distribucijsko omrežje.

Naše sončne elektrarne izpolnjujejo oba varnostna pogoja z uporabo naprednega sistema varovanja.

Električna energija, pridobljena z napravo za samooskrbo, je namenjena izključno pokrivanju lastnih potreb po električni energiji. Zato je izredno pomembno, da je velikost - moč - prilagojena vsakemu posameznemu gospodinjstvu oz. podjetju, da bo proizvedla ravno prav električne energije za pokrivanje svoje letne potrebe. Kolikšna je ta moč, pa vam bodo glede na podatke izračunali naši strokovnjaki z večletnimi izkušnjami na področju postavitev sončnih elektrarn.
Največja moč elektrarne za samooskrbo NI OMEJENA. Omejena je samo moč, ki jo lahko oddajamo v omrežje. Ta meja je 80 % priključne moči. Elektrarna za samooskrbo se lahko namesti vsem uporabnikom, katerih priključna moč ni večja od 3 x 63 A oz. 43 kW. V praksi to pomeni elektrarne od 5 do 50 kW.