LJUBLJANA – Osrednja Slovenija

LJUBLJANA – Osrednja Slovenija


Project Description

Sončna elektrarna za samooskrbo
Nazivna moč: 40.940 kWh
Predvidena letna proizvodnja: 40.940 kWh/leto