Kako lahko sončna elektrarna višek elektrike shranjuje za kasnejšo uporabo?