Sončne elektrarne

Sončne elektrarne


Naj postane vaša hiša ali podjetje energetsko neodvisno.

OSDA SOLAR CERTIFIKAT KAKOVOSTI


Vsak OSDA sončni panel je skrbno proizveden pri naših licenčnih partnerjih, njegovo delovanje pa je podvrženo strogim notranjim kontrolam kakovosti. Hkrati pa to kakovost redno potrjujejo neodvisni inštituti za testiranje. Na ta način zagotavljamo, da paneli Osda ustrezajo najvišjim zahtevam in so kos najtežjim pogojem uporabe.

Garancija na linearno padanje 85%

Garancija na proizvod

Nemška tehnologija

Zagotavljanje najvišje kakovosti

Za zagotavljanje najvišjega standarda kakovosti, smo razvili lastne proizvodne smernice, ki presegajo najpogostejše standarde v industriji. Tako je na primer vsak panel posebej testiran za celične razpoke med in po stiskanju.

Tudi celice same morajo opraviti stroge preizkuse glede uspešnosti delovanja, mikro razpok in vizualnega izgleda preden dobijo Osda oceno.

Pozitivna toleranca do 3% wP

Dolga življenska doba

Testirana moč panela

Vrhunske komponente

Reciklaža zagotovljena

Najvišji varnostni standardi

SONČNE ELEKTRARNE ZA SAMOOSKRBO

Sončne elektrarne z močjo 5-50kW.

Naj postane vaša hiša ali podjetje energetsko neodvisno.

Bistvo net-meteringa je merjenje električne energije na letnem nivoju. To vam omogoča, da v trenutkih, ko proizvajate več od potreb to električno energijo oddajate v omrežje in takrat, ko je ne proizvedete dovolj, le to prejemate iz omrežja. Tako boste za celo leto prejeli samo en račun za električno energijo, ki bo upošteval razliko med porabljeno in proizvedeno električno energijo.

Net-metering omogoča fizičnim osebam postavitev sončne elektrarne na lastni hiši in jim ob tem ni potrebno registrirati d.o.o. ali status samostojnega podjetnika.

Investicija v postavitev sončne elektrarne se tako povrne s prihrankom pri plačilu porabljene električne energije gospodinjstva. Višek proizveden električne energije se ne obračunava, zato je res pomembno, da je na objektu postavljena sončna elektrarna, ki je optimalna glede predvideno porabo.

SONČNE ELEKTRARNE ZA VEČJE PORABNIKE OZ. PRODAJO

Sončne elektrarne z močjo 100-999 kW.

Zagotovite svojemu podjetju energetsko neodvisnost.

Elektrarno načrtujemo tako, da s proizvedeno električno energijo pokrivamo porabo električne energije v objektu. V primeru, ko poraba presega proizvodnjo, potrebno energijo odvzemamo iz omrežja, ki se plačuje po vnaprej določeni pogodbeni ceni. Presežna energija gre samodejno v omrežje za katerega pa dobimo s strani dobavitelja plačilo po ceni, ki se določi z pogodbo. Ti viški se lahko namesto oddaje v omrežje shranjujejo v hranilnike energije in jih porabljate takrat ko elektrarna ne obratuje, kot je to recimo ponoči in v zimskih razmerah oz. v trenutkih ko bi podjetje potrebovalo več energije od zakupljene in si s tem znižate zagonske špice. S tem si še dodatno povečate rentabilnost investicije.

Če proizvedeno električno energijo porabimo sami, to pomeni, da se za obseg lastne proizvodnje zmanjša račun za energijo, omrežnino, trošarino, prispevek za učinkovito rabo energije in DDV. Na ta način prihranimo več kot z oddajo v omrežje saj so navedeni prihranki običajno pomenijo višji znesek (€/kWh) kot bi ga dobili z prodajo viškov na trgu.

Želite ponudbo za vaše podjetje?

Servis in vzdrževanje

Življenjska doba pravilno vzdrževane sončne elektrarne je več kot 30 let, kar je poglavitni razlog za strokovno tehnično vzdrževanje.

Strokovno usposobljena ekipa z več letnimi izkušnjami vam lahko ponudi številne rešitve na področju: 

  • upravljanja in vzdrževanja vaše elektrarne,

  • dnevnega nadzora nad delovanjem,

  • preventivnih letnih pregledov in meritvah,

  • pregledov s termografsko kamero,

  • pranja modulov s posebno krtačo in vodo, ki ne pušča sledi …

  • rezervnih delov, ki so na zalogi, zato lahko hitro pristopimo k reševanju morebitnih težav.

Odgovornost za varno in zanesljivo obratovanje sončne elektrarne je na strani njihovih lastnikov. Mi vam lahko pri tem pomagamo s strokovnostjo, izkušnjami in nasveti.

Prihranili boste čas in denar.


Pooblaščeni serviser

Želim prehod na zeleno energijo


Pranje in čiščenje

Z rednim čiščenjem elektrarn, se lahko proizvodnja poveča tudi do 20%

Čiščenje sončnih elektrarn izvajamo s profesionalno opremo, ki poskrbi, da je voda mehka, ne pušča sledi kamna ter čistili in zmanjšujejo oprijemanje novih prašnih delcev.

Čiščenje in pranje sončne elektrarne se izvaja po potrebi. V povprečju se priporoča čiščenje 1x letno v spomladanskem času. Če je elektrarna postavljena na lokaciji, ki je veliko bolj obremenjena z prašnimi delci (kmetije, tovarne, bližina prašnih cest…) lahko tudi večkrat letno, na čistejših lokacijah pa na nekaj let.

Splošni izsledki iz strani agencije SEPA -Solar Electric Power Association, predvidevajo na področju ZDA in EU  10-20% slabše rezultate zaradi umazanije, medtem ko se na področju blžnjega vzhoda lahko pričakuje tudi do 40% mnašega izplena. 

Tehnika čiščenja

Fotovoltaične module se čisti s posebnim tehnološko zato razvitim sistemom Qleen avstrijskega proizvajalca Lehmman. Pri čiščenju se uporablja destilirana voda pod pritiskom. Prednost destilirane vode je, da preprečuje nastajanje vodnega kamna in posledično poškodbe in nastanke apnenca. 


Storitev nadzora elektrarne

Storitev nadzora elektrarne omogoča:

• grafično predstavitev vseh parametrov sistema,
• kompatibilnost z vsemi opracijskimi sistemi,
• avtomatski prenos podatkov,
• avtomatsko obveščanje v primeru napak (e-pošta, sms).
• povzetek vseh razsmernikov v vašem sistemu ter
pregled zgodovine delovanja po dnevih, mesecih in letih.

Storitev, ki je vključena v vzdževalno pogodbo: mobilni dostop prek iPhona (samo pri določenih razsmernikih).


Pogosta vprašanja

Nudimo vam tudi pomoč pri odkupu električne energije in elektrarn, poskrbimo pa tudi za ustrezno zavarovanje.

Največja moč elektrarne za samooskrbo NI OMEJENA. Omejena je samo moč, ki jo lahko oddajamo v omrežje. Ta limita je 80% priključne moči. Elektrarna za samooskrbo se lahko namesti vsem uporabnikom katerih priključna moč ni večja od 3x63A oz 43kW. V praksi to pomeni elektrarne od 5-50kW. 

Električna energija pridobljena z napravo za samooskrbo, je namenjena izključno pokrivanju lastnih potreb po električni energiji. Zato je izredno pomembno, da je velikost-moč prilagojena vsakemu posameznemu gospodinjstvu oz podjetju, da bo proizvedla ravno prav električne energije za pokrivanje letne potrebe. Kolikšna je ta moč, pa vam bodo glede na podatke izračunali naši strokovnjaki z večletnimi izkušnjami na področju postavitev sončnih elektrarn.

Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije določa, da mora naprava za samooskrbo:

1. ki izkorišča energijo sonca, zaradi preprečitve električnega udara, v vsakem trenutku omogočati izklop iz distribucijskega omrežja in zagotavljati, da je v napravi za samooskrbo v izključenem stanju zagotovljena mala napetost (ELV), ki je največ 50 V izmenične napetosti oziroma največ 120 V enosmerne napetosti. (To dosežemo z optimizatorji ali mikroinverterji)

2. v primeru izpada distribucijskega omrežja ali zaznave prekoračitve predpisanih napetostnih in frekvenčnih mej v distribucijskem omrežju avtomatsko izklopiti in ne sme oddajati električne energije v distribucijsko omrežje.

Naše sončne elektrarne izpolnjujejo oba varnostna pogoja z uporabo naprednega sistema SolarEdge, z elektroniko na nivoju modula. Poleg zgoraj navedenih varnostnih zahtev, pa lastniku naprave nudi še vrsto drugih prednosti, kot so večji izplen, nazor na delovanjem vsakega modula posebej.

Pri obračunu porabe in proizvodnje električne energije se upošteva razlika med oddano in prevzeto električno energijo na merilnem mestu v okviru enega koledarskega leta. V koledarskem letu, ko se proizvede premalo električne energije, se manjko energije kupi od dobavitelja električne energije. V kolikor pa je proizvedeno več energije, kot jo je bilo porabljeno, pa se viški brezplačno oddajo v omrežje dobavitelja. Zaradi lažjega letnega obračuna je določen enotarifni način merjenja električne energije.

Pri samooskrbi ne gre za prodajo električne energije, zato ni potrebe po registraciji dejavnosti in tudi ne plačevanja raznih prispevkov, ki so povezana z opravljanjem dejavnosti. Za priklop naprave na omrežje zadošča že obstoječe merilno mesto, zadošča en števec električne energije, ki pa mora biti dvosmeren.

Investicija se vam bo povrnila, da ne boste več prejemali računov za električno energijo. Prav tako pa vam v primeru ogrevanja preko TČ ali IR panelov, ter uporabo električnega vozila, vaša elektrarna pokrije tudi porabo teh porabnikov in tako pridete do skoraj 100% energetske neodvisnosti.